O Nás

Tanečný klub UNI-Dance Bratislava

Vznikol 14. septembra 2004. Jeho zriaďovateľom je občianske združenie Choreocentrum Bratislava.

Väčšinu prvých členov tvorili tanečníci TK DUO Istrochem Bratislava. Svojou činnosťou klub nadväzuje na aktivity tanečných klubov TK Slovan Bratislava a TK Duo Istrochem Bratislava. V súčasnosti klub patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie tanečné subjekty v SR.

Je najstarším univerzitným tanečno-športovým klubom na Slovensku (jeho páry sú aktívnou súčasťou HK Filozof pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave).

Od svojho založenia spolupracuje taktiež s 1.TK Senior Bratislava.

V súčasnosti sa jeho činnosť uskutočňuje najmä v priestoroch Univerzálneho domu tanca (Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava - Krasňany, 1.poschodie OD Terno).

Najdôležitejšie aktivity TK  UNI- Dance Bratislava

  • Súťažný tanečný šport (SZTŠ)
  • Disciplíny I.D.O (STO I.D.O)
  • Akademický šport (S.A.U.Š)
  • Tvorba umeleckých choreografií párových tancov (Choreoteam)
  • Podpora integrovaných tanečných projektov ( viacgeneračné a s handicapovanými tanečníkmi)

Pozrite si naše TOP výsledky a aktuality.

 


 

Choreocentrum Bratislava

Občianske združenie založené v r. 1999 na podporu tanečného rozvoja svojich členov, a to ako v súťažnom tanečnom športe, tak aj pri tvorbe kreatívnych choreografií.
- od r. 2004 je zriaďovateľom TK UNI-Dance Bratislava
- od r. 2011 všetky jeho aktivity prebiehajú v priestoroch Univerzálneho domu tanca na Peknej ceste , ktorého bol spoluzakladateľom.

Kontaktné údaje:
Choreocentrum Bratislava (občianske združenie)
Cyprichova 10
831 54 Bratislava 34

IČO: 31797610
DIČ: 2021498941
Č.ú.: Primabanka   4000999203/3100

Vedenie Choreocentra: