Platenie členského cez internet

Od 1.1.2013 majú členovia Tk Uni – Dance možnosť platiť členské príspevky na účet Univerzálneho domu tanca bankovým prevodom, alebo priamym vkladom. Možnosť platiť priamo v UNI na recepcii zostáva.

Členské poplatky budete platiť dvojmesačne (vždy za dva mesiace). Platbu musíte uhradiť vopred a najneskôr do 15 dňa aktuálneho mesiaca, čo znamená, že za január a február musíte zaplatiť najneskôr 15. januára!

Číslo účtu: 5028869755
Kód banky: 0900 - Slovenská sporiteľňa
Konštantý symbol: 0308
Variabilný symbol: v tvare SMMYY

 

Symbol: Význam
S  1 = členský príspevok 
2 = sústredenie
M mesiac
Y rok


Príklad:
10113 = členské za prvé dva mesiace v roku 2013
20213 = poplatok za sústredenie február 2013

Účel platby: Do účelu platby je potrebné uviesť Meno a Priezvisko člena klubu, za ktorého sa platba uhrádza.