„UNIverzal mix“

  • populárna forma exhibičného vystúpenia , ktorá ponúka prelínanie ukážok  tancov štandardných i latinsko-amerických
  • počet párov : minimálne 2 ( jeden štandardný, jeden latinský)
  • minutáž : 6-10 minút
  • počet párov a dĺžka vystúpenia sa prispôsobuje požiadavkám klienta