„Plesová overtúra“

  • klasické predtancovanie v rytme viedenského valčíku
  • počet párov : 3 – 10 (podľa veľkosti parketu a požiadaviek klienta)
  • široký výber kostýmov
  • minutáž : verzia A) 4 minúty ( slávnostný nástup + tanečná časť)

                    verzia B) 3 minúty (len tanečná časť)