David Schavel

  • narodený 1987
  • tréner ŠTT
  • člen Uni-Dance od r.2012
  • predchádzajúce kluby : TŠ Jágermajster BA, Dansovia BA
  • tanečná kariéra : tu