Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza TK Uni-Dance sa uskutoční dňa 26.6.2012 (utorok) o 18:00 v sále č.2 UDT.

Vzhľadom na dôležitosť programu je účasť aktívnych párov a trénerov je povinná.

Rámcový program:

  • oboznámenie s vnútorným poriadkom TK a UDT
  • tréningový model pre sezónu 2012/2013
  • letné sústredenie Šamorín
  • kondično-pohybové sústredenie (koniec augusta)
  • Slovakia Open, DFL

Tešíme sa na Vašu účasť !