Ing. arch. Jana Tartaľová - Polerecká

  • narodená 1984
  • hlavná dizajnérka Uni-Dance Bratislava a Univerzálneho domu tanca
  • členka Uni-Dance od r. 2004
  • predchádzajúce kluby: Aknela Martin, TK DUO Istrochem
  • mnohonásobná Majsterka SR a CZE v plesových choreografiách