Ing. Branislav Smieško, PhD.

  • narodený 1977
  • hlavný technik Uni-Dance a UDT Bratislava
  • člen Uni-Dance od r. 2004
  • aktívny člen choreotemu od r.1997
  • predchádzajúce kluby: TK DUO Istrochem  BA
  • mnohonásobný Majster SVK a CZE v plesových choreografiách