Úspešný októbrový víkend

Predposledný októbrový víkend bol mimoriadne žičlivý k našim top-párom...

V sobotu 22.10.2011 si Braňo Eliáš s Jankou Hradilovou vytancovali skvelé 14.miesto na WDSF European Cup Latin v poľskom Elblagu. Jiří Hein - Lucia Krnčanová vybojovali cenný bronz na WDSF International Open LAT v maďarskom Szombathely a hladko obhájili svoju pozíciu slovenskej jednotky. V ten istý večer súrodenci Tomáš a Ivka Surovcovci vybojovali zlato na medzinárodnej súťaži exhibícií ŠTT Integra Cup v Bratislave.

V nedeľu 23.10.2011 uzavreli úspešnú víkendovú bilanciu ďalší latinári - Omar Topić a Lucia Kozmová odštartovali spoločnú kariéru striebrom na WDSF International Open Latin v gruzínskom Batumi. Všetkým párom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu klubu !