Nový rozpis tréningov

Pozor! Od 5.10.2011 máme nový (dočasný) rozpis tréningov, ktorý nájdete tu. Tento rozpis bude v platnosti kým sa nedokončí stredná sála.

Prvý tréning choreografistov bude 19.10.2011.