Členská schôdza a platby poplatkov

V utorok 28.6.2011 sa uskutoční krátka členská schôdza TK "UNI" .

Miesto: Malá sála Uni-dance, Za kasárňou 2

Čas: 18:00 - 19:00

Program:

  • informácia o nových priestoroch
  • letné sústredenia

Prosíme, aby sa zúčastnil min.jeden z páru. Vítaní sú však všetci členovia, nakoľko sa bude hovoriť o veciach "historicky dôležitých" :) Zároveň prosíme tých, ktorí nestihli doriešiť finančné podĺžnosti voči klubu, aby tak urobili do konca júna (kontakt M.Čech).

Ďakujeme.