"UNI" blahoželá úspešným študentom!

Tak, ako každý rok o tomto čase, aj tentokrát si vedenie klubu dovoľuje srdečne poblahoželať tým členom TK Uni-Dance, ktorí úspešne ukončili niektorú z foriem štúdia.

  • Maturitnú skúšku úspešne zložili Andrea Káčerová a Juraj Šulhaň.
  • Bakalármi sa stali Kika Chochlíková, Nika Feketová , Majka Birošová, Robo Ďuriš a Lukáš Mušinka.
  • Titul magistra čerstvo zdobí Zuzku Maderovú , Mareka Janského a Braňa Eliáša.
  • Inžiniersky diplom získali Oľga Gabrielová, Iva Maslenová, Lucka Kozmová a Andrej Herényi .

Veľa úspechov v tanci aj profesionálnej kariére! :)