Cena mesta Bratislava 2010

Náročná sobota v PKO je úspešne za nami - súťažilo celkovo 273 párov! Vedenie TK ďakuje všetkým sponzorom, rodičom a členom za pomoc pri organizácii :)

Kompletné výsledky súťaže je možné nájsť na stránke SZTŠ: http://ksis.php5.sk/ksis/podujatie.php?pod_id=226. Výsledky párov Uni-Dance si môžete pozrieť aj v sekcii našeho webu "Výsledky".

Propozície súťaže sa nachádzajú na stránke SZTŠ (http://ksis.php5.sk/ksis/prop.php?id_prop=118&lang=sk). Časový harmonogram a aktuálny počet prihlásených párov sa nachádzajú v prílohe.

 

AttachmentSize
Stav parov Cena BA 2010.pdf158 KB
Timetable-Floor A.pdf343.12 KB
Timetable-Floor B.pdf264.08 KB