Tréningy so zahraničnými lektormi v septembri

Tréningy so zahraničnými lektormi prebiehajú v dňoch 16. a 17.9.2010 v priestoroch TA Dansovia na Holíčskej ul.55 v Bratislave -Petržalke.
Skupinové tréningy a CP pokračujú v TK Uni-Dance podľa platného rozvrhu.