TK DUO Istrochem Bratislava

Tanečno-športový klub, ktorý bol najúspešnejším subjektom TŠ v SR 90.rokov, vznikol 1.9.1993 zlúčením párov a trénerov TK Slovan a KST PKO Bratislava. Iniciátorom tejto fúzie, vedúcim klubu a hlavným sponzorom jeho činnosti bol Ing. Milan Tomašovič.

Vedenie klubu

Prvé vedenie klubu:

 • Predseda:
  • Ing. Milan Tomašovič (1993-2007)
 • Tajomník:
 • Hospodárka:
  • Ing. Hedviga Šťastná (1993-2007)
 • Členovia vedenia:
  • Ing. Peter Príkazský
  • Ing. Peter Loja
  • Ing. Pavel Kubalec
  • Ing. Dagmar Zbyňovská, CSc.
  • Ing. Róbert Zbyňovský
  • Mgr. Marek Hudec

V ďalších rokoch vo vedení klubu na rôznych postoch pracovali:

 • Ing. Milan Bačiak
 • Dr. Dana Tomašovičová
 • Mgr. Juraj Komora
 • Ing. Pavol Paulis
 • Ing. Peter Terpák
 • Iveta Milková
 • Petra Tomašovičová

Kluboví tréneri

Od r. 1994 klub angažoval dvoch profesionálnych trénerov, ktorými boli:

 • Mgr. Juraj Komora
 • Ing. Pavol Paulis

Amatérskymi trénermi klubu boli:

 • Ing. Dagmar Zbyňovská, CSc.
 • Ing. Róbert Zbyňovský
 • Mgr. Petr Horáček
 • Petra Tomašovičová
 • Nikolaj Kuznecov

Zo zahraničných trénerov s klubom spolupracovali:

 • Romain Gillis (Belgicko)
 • Giordano Vanone (Taliansko)
 • Daniele Tondon (Taliansko)
 • Jerry Abrate (Taliansko)
 • Denise Abrate (Taliansko)
 • Melissa Dexter (USA)
 • Jaroslav Kuneš (ČR)
 • Jana Vondrušková (ČR)
 • Šárka Kučerová (ČR)

 

Choreografický tím

Vznikol už v roku 1991 pod TK Slovan Bratislava, po fúzii klubov celý prešiel pod TK DUO Istrochem. Vzhľadom na okolnosti a personálne obsadenie tímu mu vedenie TK Duo ponechalo značnú autonómiu. S výnimkou rokov 1994 a 1995 (kedy bola choreografická tvorba priamo dotovaná p. Tomašovičom) bol choreografický tím nezávislý aj finančne.

Vedúci a choreograf:

Technickí tréneri:

 • Ing. Pavel Kubalec
 • Ing. Róbert Zbyňovský
 • Ing. Fedora Spišková
 • Miroslav Kukučka

Kostýmy:

 • Ing Dagmar Hagarová-Zbyňovská, CSc.
 • Ing. Lýdia Matulová-Machová
 • Ing. Emília Vargová-Terrier
 • Ing. Ľubica Baničová - Kolevová
 • Bc. Dušan Dižo
 • Janka Pátková – Kukučková

Hlavný technik

 • Ing. Branislav Smieško, PhD.

Na jeseň 1999 členovia choreografického tímu zaregistrovali občianske združenie Choreocentrum.

Vzhľadom na rastúce názorové rozdiely medzi vedením Choreocentra a TK DUO Istrochem došlo k postupnému rozdeleniu klubu, ktoré vyústilo v septembri 2004 (po predchádzajúcej strate tréningových priestorov) k odchodu vyše 30 tanečníkov a založeniu TK Uni-Dance.

V rokoch 2004-2006 reprezentovali TK DUO Istrochem už len 3 individuálne páry, ktoré trénovali v iných bratislavských kluboch (TK Uni-Dance a Interklub Madit). Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu vážneho zdravotného stavu, p. Tomašovič činnosť klubu v roku 2007 ukončil a zostávajúcim členom umožnil prestup do iných subjektov.

Organizátorské aktivity

 • Grand Prix Slovakia – najznámejšia IDSF súťaž v SR – ročníky 1993 – 2004 - Pasienky
 • ME 10 tancov – Estrádna sála PKO – 17.10.1998
 • ME ŠTT – Športová hala na Pasienkoch – 22.6.1996
 • MS ŠTT - Športová hala na Pasienkoch – 9.12.2000

 

Pozrite si Prehľad párov (triedy "S") v klube DUO Istrochem Bratislava.

 

Majstrovské tituly:

ŠTT

 

LAT

10 tancov

 

Plesové choreografie

 • ŠTT: 9x (1994 – 1997, 1999, 2001-2004)
 • LAT: 2x (1999, 2002)
 • MČR: 9x (1995 – 2003)

 

IDSF štatutárne súťaže – najlepšie výsledky

ME 10 tancov - 1998:

ME ŠTT – 1996:

MS ŠTT – 2000: