Posledné skupinové tréningy v roku

Posledné skupinové tréningy v tomto roku sa budú konať 14.6.2010 - ŠTT a 15.6.2010 - LAT. Od 16.6 do 30.6 sa bude trénovať iba individuálne.