Rozpis tréningov

 


Rozpis vedených tréningov v TK UNI-DANCE
platný od 01.09. 2016.

 

Deň Čas Sála 5+6 Sála 3+2 Malá sála (DFS Vienok)
Pondelok 17:00 - 17:30        
17:30 - 18:00  
18:00 - 18:30

 

   
18:30 - 19:00  
19:00 - 19:30

 19:00 - 20:00
 Kondičný tréning -
Katy Probst

   
19:30 - 20:00       
20:00 - 21:00    
Utorok 17:00 - 17:45  17:15 - 18:00
 LAT dospelí - Petr Horáček
   
17:45 - 18:30  18:00 - 18:45
 STT dospelí - Petr Horáček
18:30 - 19:00  

 18:30 - 20:00

JUN III. team - Petr Horáček

  
19:00 - 20:00
     
        
Streda 18:00 - 18:30      
18:30 - 19:00

 18:30-19:30

Kondičný tréning - Ján Sekereš

18:30 - 20:00 Choreografia adult team -        Petr Horáček 

19:00 - 19:30

 

   
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30    
20:30 - 21:00       
Štvrtok 18:00 - 18:30  18:00 - 19:00
 Konzultácie ŠTT/LAT
   
18:30 - 19:00  
19:00 - 19:30

 19:00 - 20:30
Competition Practice ŠTT / LAT

    
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30    
20:30 - 21:00