Termín pre 2% je 30.4.2009

Upozornenie: Ak ste sa rozhodli darovať svoje 2% pre účely OZ Choreocentrum, musíte tak urobiť najneskôr do 30.4.2009.