Skupinové tréningy

Skupinové tréningy choreografií : 
Junior III.Team - 1.9. 2015 od 18:30 (nácvik na Prague Open a SOCH) Choreo (AMENO) - 2.9.2015 od 18:30 (detto)

Pravidelné tréningy STT a LAT : od utorka 15.9.2015 podľa rozvrhu ( v pondelok 14.9.vo verejnostnej sále a sále UNI prebiehajú celý deň tréningy SOCH campu).