Fabio Natale Bellucci

  • narodený 1988
  • bývalý hlavný tréner STT
  • člen Uni-Dance od r.2010 - 2019
  • predchádzajúce kluby : DanceSport Team Italy, Riga-Latvia, Interklub BA
  • tanečná kariéra : tu