Osobnosti

Fabio Natale Bellucci
 • narodený 1988
 • bývalý hlavný tréner STT
 • člen Uni-Dance od r.2010 - 2019
 • predchádzajúce kluby : DanceSport Team Italy, Riga-Latvia, Interklub BA
 • tanečná kariéra : tu
viac...
Ivana Suchánková
 • narodená 1989
 • hlavná trénerka STT
 • členka Uni-Dance od r.2010
 • predchádzajúce  kluby : TK Danube BA, Interklub BA
 • tanečná kariéra : tu
viac...
Jiří Hein
 • narodený 1981
 • licencovaný tréner LAT
 • člen Uni-Dance od r.2005
 • predchádzajúce kluby : TK Čtyřlístek Strakonice, Akcent Ostrava
 • tanečná kariéra : tu
viac...
Ing.Lucia Krnčanová
 • narodená 1984
 • trénerka LAT
 • členka Uni-Dance od r.2005
 • predchádzajúce kluby : TŠ P.Cieker Žilina, AŠK Dukla Trenčín
 • tanečná kariéra : tu
viac...
Mgr. Silvia Hodosiová
 • členka Uni- Dance od 2004
 • diplomovovaná trénerka moderných tanečných techník I.D.O.
 • narodená 1985
viac...
David Schavel
 • narodený 1987
 • tréner ŠTT
 • člen Uni-Dance od r.2012
 • predchádzajúce kluby : TŠ Jágermajster BA, Dansovia BA
 • tanečná kariéra : tu
viac...
Ing. Michaela Šimková-Podmanická
 • členka Uni-Dance od 2004
 • lektorka tango argentino
 • narodená 1978
viac...
Ing. Branislav Smieško, PhD.
 • narodený 1977
 • hlavný technik Uni-Dance a UDT Bratislava
 • člen Uni-Dance od r. 2004
 • aktívny člen choreotemu od r.1997
 • predchádzajúce kluby: TK DUO Istrochem  BA
 • mnohonásobný Majster SVK a CZE v plesových choreografiách
viac...
Ing. arch. Jana Tartaľová - Polerecká
 • narodená 1984
 • hlavná dizajnérka Uni-Dance Bratislava a Univerzálneho domu tanca
 • členka Uni-Dance od r. 2004
 • predchádzajúce kluby: Aknela Martin, TK DUO Istrochem
 • mnohonásobná Majsterka SR a CZE v plesových choreografiách
viac...
Dáša Guzmanová
 • narodená  1985
 • ekonomická poradkyňa Choreocentra Bratislava
 • členka Uni-Dance od r. 2004
 • predchádzajúce kluby: TK Danube BA, TK Duo Istrochem BA

viac...