Aktuality

Šťastný nový rok 2021 - 28/12/2020 - 16:21
Majstrovské súťaže 2021 - 28/12/2020 - 16:19
Poprosíme všetky aktívne páry priebežne sledovať webové sídlo SZTŠ - časť Kalendár súťaží     
Pandemické opatrenia - 28/12/2020 - 16:18
Milí tanečníci ! Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a nariadenia s ňou spojené si Vám s poľutovaním dovoľujeme oznámiť, že s období od 21.12.2020 do 10.1.2021 sa pravidlá lockdown-u (výnimočného stavu) vzťahujú aj na priestory a prevádzku UDT,